Tjenester

Vi tilbyr hovedsakelig tjenester innenfor byggeteknisk rådgivning, men har gjennom tidligere samarbeid utviklet en ekspertise for felt utover det byggetekniske.


 Vi har erfaring fra følgende:

 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • Riving
 • Betongkonstruksjoner
 • Stålkonstruksjoner
 • Trekonstruksjoner
 • Kaianlegg
 • 3D modellering
 • 3D film
 • Veiplanlegging
 • Byggesøknad

Vi kan tilby tjenestene våre enten selvstendig, i en totalentreprise eller prosjekteringsgruppe. Vi kan påta oss både store og små oppdrag.