Programvare

Vi har erfaring  fra det nyeste av kompliserte tegnings- og beregningsprogram.


 

SKALA er per dags dato innehaver av følgende programvare:

  • Autocad 2018
  • Autodesk Revit 2018
  • Civil 3D 2018
  • Autodesk Robot 20178
  • Microsoft Office
  • OS-prog
  • Focus Beskrivelse

Vi har gjennom lang erfaring opparbeidet oss en spisskompetanse for nevnte programvare, og kan det aller meste innenfor programmenes begrensninger.