Sentral godkjenning

"Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggsaksforskriften (SAK10) kap 9-11. Den sparer både foretak og kommune for tid ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett i konkrete byggetiltak. "

https://sgregister.dibk.no/enterprises/913630475

SKALA Rådgivende Ingeniører AS er godkjent innen følgende områder:

Funksjon Fagområde Tiltaksklasse
Ansvarlig søker For alle typer tiltak 1
Prosjekterende Arkitektur 1
Prosjekterende Geoteknikk 2
Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet
Utførende Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 1
Uavhengig kontrollerende Våtrom (i boliger) 1
Uavhengig kontrollerende Lufttetthet (i nye boliger) 1
Uavhengig kontrollerende Konstruksjonssikkerhet 2