Kvalitet gjennom hele prosessen i alle ledd

Vi har utviklet et kvalitetssikringssystem, som er i henhold til kravene, og som sikrer den nødvendige kvalitet i alle prosesser.

For å sikre og forbedre kvaliteten på en virksomhet, kreves et styringsverktøy, et kvalitetssikringssystem. Dette består av den organisasjon og alle de prosedyrer og prosesser som er nødvendige for å oppnå den planlagte kvalitet. Systemet omfatter rutiner for dokumentstyring, rutiner for avviksrapportering, rutiner for iverksetting av korrigerende tiltak mot avvik, m.m