Om oss

SKALA Rådgivende Ingeniører AS er et selvstendig ingeniørkontor som arbeider innen feltet byggeteknikk. Vi er lokalisert i Bergen, og påtar oss oppdrag lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Våre medarbeidere er et godt samkjørt team, og har utviklet et system og gode rutiner gjennom flere år med felles prosjekter.

Våre fkusområder ligger innenfor prosjektering av bæresystemer for alle typer bygg og konstruksjoner. Med prosjektering mener vi konstruksjonsvurderinger, beregninger, beskrivelsem tegning, og oppfølging. Og ikke minst kalkyler, budsjetter og økonomisk oppfølging av kontrakter med utførende entreprenører.

Selv om vi er nyetablert firma i 2014 har vi solid kompetanse både innenfor ingeniørfaget byggeteknikk, og har også innenfor utførelse av tre og betongkonstruksjoner. To av våre ansatte har praktisk bakgrunn fra byggeplass med en utdannet svenn innen tømrerfaget og en fagarbeider innen forskalingsteknikk. Vår mest erfarne ansatt har mer enn 40 år som rådgivende ingeniør og er også godkjent RIF rådgiver.

Vi er et "ungt" og energisk firma, med engasjerte og pålitelige ansatte som er opptatt av kvalitet i alle ledd av gjennomførelsen.

 

Bjørn Lie