Straume Sjøfront B5 - elementer

I forbindelse med bygging av to boligblokker på Straume, skal SKALA Rådgivende Ingeniører AS produsere produksjonstegninger av trappe-, repos-, og balkongelementer. Disse støpes av NOBI, før de blir transportert til byggeplass.

  • Fag: RIB
  • Byggherre: Veidekke
  • Oppdragsgiver: Veidekke