Sandviksbodene 78C-80

Riving av Sandviksbodene 79 og 80 pågår. På eiendommen skal det oppføres nybygg mens 78c skal rehabiliteres.

SKALA har jobbet med statiske beregninger av 78c, for å sikre bæring og stabilitet, samtidig som bygget rehabiliteres til et topp moderne kontorbygg, Gjennomgang av gamle tegninger fra arkivene samt befaringer er utført for å ha full kontroll på prosessen.

Prosjektering av nybyggene 79 og 80 er startet.

  • Fag: RIB
  • Byggherre: Lerøy Seafood Group ASA
  • Oppdragsgiver: ARTEC AS
  • Ca. areal: 16 500m²