Prosjektering av nybygg

 

SKALA har mye å bidra med i ditt nye byggeprosjekt, enten vi er med hele veien eller du ønsker hjelp til enkelte deloppgaver.

I en skisse-/tidligfase kan vi hjelpe deg å velge best mulig bæresystem for bygget. Valg av bæresystem kan ha stor betydning for tidsbruk, økonomi, og kvalitet senere i prosjektet. Videre kan vi lage til beskrivelser anbudsmateriell, nødvendige statiske beregninger, arbeidstegninger, armeringstegninger, og sluttdokumentasjon.